رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی


دانلود پادکست دیر می آیی | بانومریم‌حیاتی‌فر، بانونیهان

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گویندگان با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گویندگان خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود پادکست تولدم | مریم حیاتی فر

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود فی‌البداهه هناسم| دنیا شجری بخشایش

عنوان فی‌البداهه: هناسم نویسنده: دنیا شجری بخشایش ژانر: عاشقانه رصدکننده: هانی‌جابری   مقدمه: ‌رنگین‌کمان چشمانت عجب غوغا می‌کند؛ گویی سحر‌آمیز است، مرا شیدا می‌کند. شاید هم پل عشق است، آخر این‌گونه نجوا...

دانلود دلنوشته غبار غم | مینا جرجندی

دلنوشته: غبار غم نویسنده: مینا جرجندی ژانر: تراژدی رصدکننده:Like crazy مقدمه: من زاده‌ی دردم‌! دردی از جنس تمام نشدن‌ها و رفتن‌ها. من زاده‌ی حسرتم! حسرتی از جنس تمام محالات. من زاده‌ی تنهایی‌ام! تنهایی از جنس نداشتن‌ها...

دانلود دلنوشته در خود گم گشته | عاطفه بندهی

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄heart written ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق...

دانلود پادکست نامه ای به خودم | کاژه بانو

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود پادکست آقای قاضی | کاژه بانو

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود پادکست اگر من یک قلم بودم | کاژه بانو

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...