رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دسته - ماهنامه

ماه‌نامه رمانیک | فروردین یک هزار و چهارصد

“به نام خداوند جان و خرد”   برای اولین بار در بین تمام انجمن های نویسندگی ماه‌نامه انجمن رمانیک با هدف انتشار خلاصه اخبار انجمن رمانیک به علاوه انتشار مطالبی مفید برای کاربران سایت و انجمن رمانیک...

سال 1400 مبارک!

به نام خدا زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی، آبتنی کردن در این رود است وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می‌گردد؟...