رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دسته - حماسی

داستان گارد لنف و نایره - آبی (زینب.م)

دانلود داستان گارد لنف و نایره – آبی (زینب.م)

خلاصه: تمرکز کرد به برترین خاطرات تمام عمرش نگاهی انداخت. قدرت و نیروی‌های مختلف را در ذره‌ ذره خونش حس می‌کرد! حال، آماده بود تا با هر کسی مبارزه کند! حتی گر دشمن یکی از عزیزانش باشد!   سخن نویسنده: همه‌ی...

ارباب حلقه‌ها

دانلود مجموعه کتاب های ارباب حلقه ها Lord Of The Rings Ebook

تنها مقام رسمی واقعی در شایر آن زمان، شهردار مایکل دلوینگ(یا شایر) بود که هر هفت سال یک بار در بازار مکاره ای که هر ساله، نیمه تابستان در بلندی های وایت واقع در لیت برگزار می گردید، انتخاب می شد. اما تقریبا تنها وظیفهً...

دلنوشته تلاش من

دلنوشته تلاش من| پانیک کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: تلاش من نویسنده: پانیک315 مقدمه: سرکوب شدن را نیاز ندارم؛ اعتماد می‌خواهم اعتماد! کوچک که بودم، خیلی سرکش و بی‌پروا بودم همانند گنجشکی که رویای شاهین شدن را داشت. سرکوبم کردند. با تمسخر (یک دختر بچه رو چه به...