حماسی

دلنوشته تلاش من| پانیک کاربر انجمن رمانیک

دلنوشته تلاش من| پانیک کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: تلاش من نویسنده: پانیک315 مقدمه: سرکوب شدن را نیاز ندارم؛ اعتماد می‌خواهم اعتماد! کوچک که بودم، خیلی سرکش…
دکمه بازگشت به بالا