رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دسته - صوتی

دانلود پادکست تعریفی از درد | حناهاشمی(شکوفه‌بانو)

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ + اگه‌ یه گوشه رها شدن درده؛ من پُرِ دردم… – تاحالا آلبوم عکسام رو دیدی؟ پر از لبخنداییه که متعلق به کسایین که دیگه متعلق به من نیستند… . 🔶صــداپیشگان:...

دانلود پادکست کنجی‌ برای‌ شنیده‌ شدن | دختر «کار تیمی»

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ —(••÷ 🎀 ‹ دخـتـر › برسد‌ به‌ دست‌ِ‌ تمام‌ دختران‌ سرزمینم‌ 🎀 ÷••(—🌱 🔶صدا‌پیشگان‌: کاژه‌بانو‌ غزل‌بانو شکوفه‌بانو بانو‌سلنا‌.زد‌.اف 🔶نویسنده‌ و‌ میکسر: کاژه‌بانو 🔶طراح...

دانلود پادکست دیر می آیی | بانومریم‌حیاتی‌فر، بانونیهان

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گویندگان با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گویندگان خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود پادکست تولدم | مریم حیاتی فر

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...

دانلود دلنوشته در خود گم گشته | عاطفه بندهی

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄heart written ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق...

دانلود پادکست نامه ای به خودم | کاژه بانو

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭ ↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t ─━━━⊱✿⊰━━━━─ مجموعه صوتی گوینده با استعدادمان را می‌توانید از طریق لینک های پایین صفحه دانلود کنید. در آینده نزدیک همچنان می‌توانید آثار بعدی این  گوینده خوش صدا را از طریق سایت...