رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

چگونه بدون لهجه صحبت کنیم؟​

چگونه لهجه خود را از بین ببریم؟​

یکی از راه های از بین بردن لهجه دیدن فیلم ها و گوش دادن به صحبت و سخنرانی افرادی است که بدون لهجه و استاندارد صحبت می کنند. برای مثال یک شخصیت در یک فیلم، یا یک گوینده خبر یا یک معلم و استاد شما.

با دقت به نوع صحبت کردن آن ها گوش کنید و سپس سعی کنید حرف زدن آن ها را تقلید کنید. مثلاً کلماتی را که بیان می کنند را عیناً بیان کنید و تکرار کنید مخصوصاً کلماتی که ادای آن ها با نوع بیان و گویش شما متفاوت است. بنابراین چند فرد را که لهجه استاندارد دارند، در نظر بگیرید. به عنوان مثال شخصی را می شناسم که همواره در اتومبیل خود رادیو را روشن می کرد و کلماتی را که مجری بیان می کرد را همراه او با تلفظ شبیه او تکرار می کرد.

لینک نمایه نویسنده موضوع: Nili_N

برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

چگونه بدون لهجه صحبت کنیم؟​

 


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!