انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

دل نوشته شده آیا…؟! | رمیصا قادرپیران کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: شده آیا…؟!
نویسنده: رمیصا قادرپیران

مقدمه:

شده آیا که تو دلگیر شوی؟

از همه کس سیر شوی؟

شده در اوج جوانی تو فقط پیر شوی؟

من در این حس جهنم مانند شب و روز سوخته ام…


شده عاشق شده باشی و درد نشانت گردد؟

خنده بر لب باشی و گریه جهانت گردد!

درد من درد کمی نیست زخم هجرانست مرا

شده روز باشد و هر دم؛ شب زمانت گردد؟

شده آرام بخندی و ببارد چشمت؟

شده آیا که جنون وصل روانت گردد؟


شده آیا که جنس دلت از سنگ شود؟

شده با عالم و آدم وارد جنگ شود؟

رنگ رخساره خبر دهد از حال دل!

شده از درد فراقش رخت بی رنگ شود؟


برای خواندن ادامه موضوع به آدرس زیر رجوع کنید.

دلنوشته شده آیا؟ | رمیصا قادرپیران کاربر انجمن رمانیک


نظر دادن