رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دل نوشته شده آیا…؟! | رمیصا قادرپیران کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: شده آیا…؟!
نویسنده: رمیصا قادرپیران

مقدمه:

شده آیا که تو دلگیر شوی؟

از همه کس سیر شوی؟

شده در اوج جوانی تو فقط پیر شوی؟

من در این حس جهنم مانند شب و روز سوخته ام…


شده عاشق شده باشی و درد نشانت گردد؟

خنده بر لب باشی و گریه جهانت گردد!

درد من درد کمی نیست زخم هجرانست مرا

شده روز باشد و هر دم؛ شب زمانت گردد؟

شده آرام بخندی و ببارد چشمت؟

شده آیا که جنون وصل روانت گردد؟


شده آیا که جنس دلت از سنگ شود؟

شده با عالم و آدم وارد جنگ شود؟

رنگ رخساره خبر دهد از حال دل!

شده از درد فراقش رخت بی رنگ شود؟

 

⛔  لینک دانلود بنا بر درخواست نویسنده حذف گردید! ⛔


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!