رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دل نوشته‌ی دخترها دیوانه‌اند! | مهدیه.ب کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: دخترها دیوانه‌اند..!
نام نویسنده:
مهدیه بحرینی
مقدمه:
آری، دخترها کاملا دیوانه‌اند. اگر دیوانه نبودند که عاشق نمی‌شدند!
اگر هم عاشق نمی شدند؛
قلبشان برای خودشان بود!
و اگر قلبشان برای خودشان بود؛ برای کسی نمی‌تپید که بویی از عشق نبرده… .
اگر قلبشان برای خودشان بود رها نمی‌شدند… .​


***
دلتنگی واژه‌ی عجیبی است!
نگاهش که می‌کنی‌ قلبت فشرده می‌شود… .
به ناگاه دلتنگ می‌شوی،
دلتنگ کسی که نیست!
دلتنگ که می‌شوی؛
زمین به آسمان برود یا آسمان به زمین برسد، فرقی به حال تو نمی‌کند!


***
دلتنگ کسی که می‌شوی،
حتی اگر به آینه نیز نگاه کنی انعکاس او را در چشمانت خواهی‌دید!
اصلاً… .
اصلاً دلتنگی را هم باید مثل آنابل درون محفظه‌ای نگه داری کنیم و اجازه‌ی بیرون آمدن را به او ندهیم شاید اینگونه دیگر حسش نکنیم… .
دلتنگ که می‌شوی،
قلبت می‌خواهد سینه‌ات را سوراخ کند و بیرون بپرد!


برای مطالعه‌ی ادامه‌موضوع به آدرس زیر بروید.

دلنوشته دختر ها دیوانه اند | مهدیه.ب کاربر انجمن رمانیک


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!