رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

داستان چشمان به یاد ماندنی | …KAYA کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: داستان چشمان به یاد ماندنی | …KAYA کاربر انجمن رمانیک

نویسنده: …KAYA

ژانر: تراژدی، عاشقانه

سطح: ___

لینک اثر در انجمن: داستان چشمان به یاد ماندنی

لینک جلد اول: داستان ژاکلین گمشده

خلاصه:
با خنده دست‌هایش را گرفتم و آرام به سمت دره آرزوهایمان بردمش.
– چشم‌هایت را باز کن.
چشم‌های زیبایش را باز کرد و به تک‌تک صندوقچه‌های آرزوهایمان نگاه کرد،‌ آه که چه‌قدر شیرین است!
نگاهم کرد، گویی با‌ چشمانش داشت از من تشکر می‌کرد.
بالاخره به آرزویش رسیده بود.‌‌ من هم به آرزویم رسیدم‌، آرزویی چون او!

برشی از اثر:
آرام با لبخند، دست در دست ژاکلین، در خیابان‌ها قدم می‌زدیم. از گذشته‌ها حرف می‌زدیم. از اتفاقاتی که افتاده بود؛ از گم شدن ژاکلینم، از دردهایم، از رنج‌های بی او. گاهی با خاطرات‌مان می‌خندیدیم؛ گاهی گریه می‌کردیم.
با زنگ خوردن گوشی‌ام، آن را از جیب شلوارم بیرون آوردم و به صفحه‌ی گوشی زل زدم؛ آه خدایا! باز هم این پسر عجول؛ آیا من به عنوان یک برادر نمی‌توانم با خواهرم برای یک ساعت هم که شده، تنها باشم؟! با او قدم بزنم؟!
– باز چه می‌گویی؟
– حرف زدن‌هاتون تموم نشده؟

دانلود فایل PDF: داستان چشمان به یاد ماندنی


1 نظر

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!