رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

کتاب اراده به دانستن| میشل فوکو

نوع اثر
کتاب مشهور
نام اثر
اراده به دانستن
نویسنده
میشل فوکو
مترجم
نیکو سرخوش و افشین جهاندیده
تعداد صفحات
183
حجم اثر (مگابایت)
2

کتاب اراده به دانستن| میشل فوکو

«برای رسیدن به جایی که تا به حال به آن نرسیدهایم باید از راهی برویم که تا به حال از آن نرفتهایم.»

جملهای که در بالا خواندید از میشل فوکو، نویسندهی این کتاب بود. جملهی قبلی شاید شاخصترین جملهی فوکو باشد. تقریبا تمام فلسفهی فوکو در این جمله خلاصه میشود. میشل فوکو دید جدیدی را به جهان اطرافش داشت و توانست فلسفهی خود را بر پایهی همین دید توضیح دهد.

درباره‌ی کتاب اراده به دانستن اثر میشل فوکو

کتاب اراده به دانستن جلدی از مجموعهی کتابهای تاریخ سکسوالیته است.  سایت نشر نی دربارهی این کتاب نوشته است: «نباید سکسوالیته را دادهای طبیعی تصور کرد که قدرت تلاش میکند آن را مطیع و سرکوب کند، یا حوزهای مبهم که دانش تلاش میکند بهتدریج آن را کشف کند. سکسوالیته نامی است که میتوان به سامانهای تاریخی داد: نه واقعیتی پنهان که تسخیر آن دشوار باشد، بلکه شبکه بزرگِ سطحی که در آن برانگیختن بدنها، تشدید لذتها، تحریک به گفتمان، شکلگیری شناختها، و تقویت کنترلها و مقاومتها بهطور زنجیروار و مطابق با چند استراتژی دانش و قدرت به یکدیگر متصل میشوند.»

مروری بر فصل‌های کتاب اراده به دانستن

عنوان فرعی کتاب اراده به دانستن، تاریخ جنیست است. میشل فوکو این کتاب را در پنج بخش نوشته است. هر کدام از این بخشها دربارهی جنبهی خاصی از حنسیت را بررسی میکند. این چنج بخش عبارتاند از:

بخش اول: ما ویکتوریایهای دیگر

بخش دوم: فریضهی سرکوب

بخش سوم: علم جنسی

بخش چهارم: سامانهی سکسوالیته

بخش پنجم: حق مرگ و قدرت ادارهکنندهی زندگی

در بخشی از کتاب اراده به دانستن می‌خوانیم

از دیربازیکی از امتیازهای سرشت نمای قدرت حاکم، حق زندگی و مرگ بود. بی شک از لحاظ صوری، این حق از  قدرت پدرانهی قدیمی مشتق شده بود که به پدر خانواده ی رومی حق «دراختیارداشتن» زندگی فرزندان اش همچون زندگی بردگان را میداد؛ پدر خانواده به آنان زندگی «داده» بود و می توانست آن را پس بگیرد. حق زندگی و مرگ آن گونه که نظریهپردازان کلاسیک صورت بندی می کردند، شکلی بسیار تخفیف یافته از آن حق بود. دیگر نمی شد تصور کرد که این حق از حاکم تا اتباعاش به گونهای مطلق و بی قیدوشرط اعمال شود. بلکه صرفا درمواردی اعمال می شد که حاکم زندگی اش را درمعرض خطر میدید: نوعی حق پاسخ گویی. اگر حاکم از سوی دشمنانی بیرونی که می خواستند او را سرنگون کنند یا حقوقاش را زیر سوال برند، مورد تهدید قرار می گرفت، قانونا می توانست جنگ کند و از اتباعاش بخواهد که در دفاع از کشور شرکت کنند؛ او بدون آن که «مستقیما مرگ آنان را بخواهد»، قانونا می توانست «زندگی آنان را درمعرض خطر قرار دهد»: در این معنا، حاکم حق «غیرمستقیم» زندگی و مرگ را بر اتباع اش اعمال می کرد. اما اگریکی از اتباع اش علیه او قد علم می کرد و قوانین اش را زیر پا می گذاشت. او میتوانست قدرتی مستقیم بر زندگی او اعمال کند: حاکم تحت عنوان مجازات، او را می کشت. بدین ترتیب حق زندگی و مرگ دیگر امتیازی مطلق نبود: این حق مشروط بود به دفاع از حاکم و بقای او. آیا باید این حق را همچون هابز، انتقال حقی به پادشاه تصور کنیم که هر کسی در وضعیت طبیعی دفاع از زندگی خود به قیمت مرگ دیگران، از آن برخوردار است؟ یا باید آن را حق خاصی بدانیم که با شکل گیری این موجود حقوقی جدید، یعنی حاکم، ظهور می کند؟ درهرحال، حق زندگی و مرگ دراین شکل مدرن و نسبی و محدودش، همچون شکل قدیمی و مطلقاش، حقی نامتقارن است. حاکم حق خود بر زندگی را اعمال نمی کرد، مگر با اعمال حق اش بر کشتن یا ممانعت از کشتن؛ حاکم قدرت اش بر زندگی را نشان نمی داد، مگر با مرگی که می توانست آن را طلب کند. 

درباره‌ی میشل فوکو نویسنده‌ی کتاب اراده به دانستن

میشل فوکو فیسلوف، اندیشمند، تاریخدان، باستانشناس اندیشهی فرانسوی است. او در 15 اکتبر سال 1926 به دنیا آمد و خدمات شایانی در حوزهی فلسفه و تاریخ انجام داد. آموزههای او تا اکنون هم در دانشگاههای مهم دنیا تدریس میشوند و او را در کنار جاک دریدا از مهمترین فیلسوفان فرانسه میدانند.

ترجمه‌ی کتاب اراده به دانستن به فارسی

انتشارات نشر نی کتاب اراده به دانستن را با ترجمهی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده عرضه کرده و در اختیار علاقهمندان قرارداده است. نیکو سرخوش مترجم ایرانی متولد سال 1346 است. او فارغ التحصیل رشتهی مترجمی زبان انگلیسی است و در سال 1372 برای تکمیل تحصیلات خود به هندوستان رفت و در دانشگاه پونا جامعه شناسی خواند و در سال 1389 موفق شد مدرک دکتری خود را از دانشگاه پونا در رشتهی علوم سیاسی دریافت کند. این مترجم تاکنون کتابهای زیادی را دربارهی فلسفه، هنر تئاتر و جامعه شناسی ترجمه کرده است.

افشین جهاندیده مترجم آثار فلسفی ایرانی متولد 1342 است. او تحصیلات خود را در رشتهی مترجمی فرانسه تکمیل کرده است. او حدود هشت سال با نشریهی پیام که وابسته به سازمان یونسکو است همکاری داشت و بین سالها 1383 تا 1386 سرویراستار نشر نی بوده است. این مترجم اکنون کلاسهایی را برای آموزش و شناخت فلسفهی فوکو برگزار میکند و بیشتر کتابهایی هم که به فارسی ترجمه کرده است، کتابهای فلسفس و راجع به میشل فوکو بودهاند. این کتابها عبارتاند از خاستگاه هرمنوتیک خود از میشل فوکو، سوژه، استیلا و قدرت از پیتر میلر، تئاتر فلسفه از میشل فوکو، ایران: روح یک جهان بیروح و دیرینه شناسی دانش از میشل فوکو، شناخت فوکو از ژیل دلوز، اراده به دانستن از میشل فوکو. شما میتوانید نسخهی الکترونیکی و پی دی اف pdf همهی این کتابها را از سایت فیدبو خرید و دانلود کنید.

این کتاب مناسب چه کسانی است؟

خواندن این کتاب را به علاقمندان فلسفه  و به ویژه فلسفهی معاصر پیشنهاد میکنید. این کتاب میتواند هدیهی مناسبی برای دانشجویان فلسفه و هنر باشد. خواندن این کتاب را همچنین به کسانی پیشنهاد میکنیم که میخواهند با میشل فوکو آشنا شوند زیرا این کتاب یکی از مهمترین کتابهای فوکو است. این کتاب جز آن دسته از کتابهایی محسوب میشود که شما میتوانید بارها آن را بخوانید. ساختار لایهای این کتاب این ویژگی را به کتاب میدهد که بعد از هربار خوانش معانی متفاوتی از آن درک شود. کتاب اراده به دانستن در دستهی کتابهای روابط اجتماعی قرار دارد. کتاب اراده به دانستن مناسب برای گروه سنی بزرگسال است. تعداد صفحات نسخهی چاپی کتاب 183 صفحه است که با مطالعهی روزانه 20 دقیقه میتوانید این کتاب را در 9 روز بخوانید. کتاب اراده به دانستن حجم اندکی دارد و برای افرادی که وقت کافی برای خواندن کتابهای طولانی را ندارند و قصد دارند کتابی مختصر با موضوع روابط اجتماعی را بخوانند مفید خواهد بود.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

دریافت فایل [2.04 MB]


پیوندهای بارگیری کتاب
نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!