انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان
این سی و یک روز

دلنوشته این سی و یک روز | یکتا یاری کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: این سی و یک روز

نویسنده: یکتا یاری

《مقدمه》
دلتنگم!
مثل خیلی از روزهای زندگانی‌م
این روزها هیچکس شریک غم و دلتنگی آدم ها نیست، تنها همدم تنهایی ها و بیکسی هایم، یک قلم و چند ورق کاغذ تا نخورده است. اگر روزی کاغذهایم تمام شوند چه کنم؟!

 

لینک دانلود فایل PDF: این سی و یک روز


نظر دادن