ثانیه های گریزپا
آئورت بی دریچه

آرایه ادبی

 1. زهرا بانو

  آرایه مجاز

  ?وقتی معلم شما در کلاس می پرسد گوشت تون با منه مقصود چیست آیا او میخواهد که گوش شما در دستش باشد یا وقتی گوینده اخبار می‌گوید دیروز همه ایران در انتخابات شرکت کرد آیا مقصود این است که همه شهر ها و رودخانه ها و کوه ها در انتخابات شرکت کرده‌اند روشن است که مقصود معلم از گوش حواس است مقصود گوینده...
 2. زهرا بانو

  آرایه استعاره

  ?اگر حس کنید دوستتان که قدی بلند دارد به نردبانی شبیه است و بگوییداردشیر مانند نردبان است.)از تشبیه استفاده کرده اید. ?حال اگر بخواهیدکنی زیاده روی کنید و به جای اردشیر از کلمه نردبان استفاده کنید،ازاستعاره استفاده کرده اید؛مثلا وقتی که اردشیر وارد کلاس میشود بگوییدنردبان آمد.). ?به نمونه های...
 3. زهرا بانو

  آرایه تشبیه

  آرایه تشبیه اگه از بوفه مدرسه یک ساندویچ خرید که خیلی خشک باشد،ممکن است هنگام گاز زدن به آن حس کنید به یک تیکه سنگ گاز میزنید؛حال اگر این حس خود را بیان کنید از تشبیه استفاده کرده اید. آنچه واقعا با آن رو به رو هستید یعنی ساندویچ (مشبه)نامیده می شود و آن چه در ذهن شما شبیه مشبه دیده،یعنی...
بالا