مدال‌ها

خاص مدال‌های مخصوص کادر ارشد در این دسته قرار می‌گیرند.
موسس رمانیک
این مدال به موسس رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدیرکل رمانیک
این مدال به مدیریت کل رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
معاون رمانیک
این مدال به معاون رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
فرازین رمانیک
این مدال به فرازین رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مطابق تخصص
مدال بخشدار
طبق صلاحدید مدیران ارشد به کاربران دارای مقام بخشدار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 6
مدال مدیر تالار
طبق صلاحدید مدیران ارشد به کاربران دارای مقام مدیر تالار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 20
مدال VIP
به کاربران دارای اشتراک VIP اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال وبلاگ‌نویس
این مدال پس از تایید مدیر وبلاگ‌نویس، به کاربران دارای رنک وبلاگ‌نویسی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال بازرس
این مدال پس از تایید مدیر پلیس، به کاربران دارای رنک بازرسی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 12
مدال ویراستار
این مدال پس از تایید مدیر ویراستار، به کاربران دارای رنک ویراستاری اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 6
مدال ناظر
این مدال پس از تایید سرپرست نظارت، به کاربران دارای رنک نظارت اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال منتقد
این مدال پس از تایید مدیر نقد، به کاربران دارای رنک منتقد اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال کپیست
این مدال پس از تایید مدیر کپیست، به کاربران دارای رنک کپیست اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال طراح
این مدال پس از تایید مدیر طراحی، به کاربران دارای رنک طراح اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 6
مدال ادیتور
این مدال پس از تایید مدیر ادیت، به کاربران دارای رنک ادیتور اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال گوینده
این مدال پس از تایید مدیر گویندگی، به کاربران دارای رنک گویندگی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال نگارگر
این مدال پس از تایید مدیر نگارگر، به کاربران دارای رنک نگارگر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال مترجم
این مدال پس از تایید مدیر مترجم، به کاربران دارای رنک مترجم اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال آموزگار
این مدال پس از تایید بخشدار بخش آموزش، به کاربران دارای رنک آموزگار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال هنرجو
این مدال پس از تایید مدیر هنرجو، به کاربران دارای رنک هنرجویی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 8
مدال خبرنگار
این مدال پس از تایید مدیر خبرنگار، به کاربران دارای رنک خبرنگاری اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مطابق قلم مدال‌های مخصوص نویسنده‌ها در این دسته قرار می‌گیرند.
مدال نویسنده ویژه
پس از تایپ فعال دو اثر و انتشار ده اثر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده
پس از انتشار حداقل ده اثر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال رمانیکی‌نویس
پس از تایپ حداقل سه رمان اختصاصی فعال و پنج رمان انتشاریافته به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال نویسنده افتخاری
این مدال به نویسنده‌های افتخاری با حداقل 2 اثر در حال تایپ و یا 3 اثر در حال انتشار داده می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال دل‌نویس
پس از انتشار حداقل ده دلنوشته اختصاصی به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال شاعر
پس از انتشار پنج مجموعه شعر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مطابق مسابقات
رتبه اول
به کاربرانی که رتبه اول مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 17
رتبه دوم
به کاربرانی که رتبه دوم مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
رتبه سوم
به کاربرانی که رتبه سوم مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مطابق فعالیت مستمر
مدال کاربر فعال
این مدال به کاربرانی با حداقل ۲۵ تاپیک کاملاً اختصاصی (نوشته یا ترجمه شده توسط خود کاربر) با پست اول بالای ۳۰ خط کامل، اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 13
مدال همت
به کاربرانی با حداقل ۱۵ تاپیک (پست اول بالای ۲۰ خط کامل) در هر روز از یک دوره‌ی یک ماهه، اعطا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 11
مدال پشتکار
به کاربرانی با بیشتر از 1000 موضوع اعطا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تلاش
به ازای هر ۵ تاپیک کاملاً اختصاصی (نوشته یا ترجمه شده توسط خود کاربر) که بالای ۳۰ خط کامل باشد، به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 17
مطابق واکنش‌ها
مدال محبوب
پس از دریافت دو هزار پسند به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 32
مدال مشهور
پس از دریافت شش هزار پسند به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 12
مطابق منش در صورت صلاح دید تیم اصلی داده می شوند
مدال وفاداری
به کاربرای قدیمی، حداقل یک‌سال عضو، داده می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال افتخار
این مدال به کاربرانی که در چندین دوره از المپیک رمانیک، مقام اول را کسب کرده‌اند، اعطا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال حامی
این مدال به کاربرانی با بیشترین حمایت اعطا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال اخلاق
این مدال مختص برترین و خوش اخلاق‌ترین مدیران در مواجهه با مقام داران و برترین پاسخگویی است.
مجموع مدال‌ها: 9
مدال سپاس‌گزاری
این نشان جهت تشکر از کاربران، از سوی مدیران ارشد اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 15
مدال تخصص
مختص حرفه‌ای ترین عضو هر تیم از نظر مدیران تیم هست.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال تعهد
درخواست میسر است، پس از جذب پنج کاربر فعال اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال اعتماد
این مدال به کاربران مورد اعتماد انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 13
همیار انجمن
ممنون از همیاری شما
مجموع مدال‌ها: 4
مناسبت خاص
تولد یک‌سالگی رمانیک
این مدال به مناسبت تولد رمانیک، از سوی مدیر کل، اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 24
یلدا
این مدال به مناسبت شب یلدا، از سوی مدیر کل، اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 20
عید نوروز
این مدال به مناسبت عید نوروز، از سوی مدیر کل، اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 16
بالا پایین