انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

دلنوشته صوتی و از خدایی که غافل بودم | هدیه کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: و از خدایی که غافل بودم

نام نویسنده: هدیه قلی زاده امیری (هدیه زندگی)

ژانر: عاشقانه

سطح: ارزشمند

گوینده: آرمیتا حسینی

مقدمه:

 

بخش یک:

 

بخش دو:

 

بخش سه:

 

بخش چهار:

 

بخش پنج:

 

بخش شش:

 

بخش هفت:

 

بخش هشت:

 

بخش نه:

 

بخش ده:

 

بخش یازده:

 

بخش دوازده:

 

بخش سیزده:

 

بخش چهارده:

 

بخش پانزده:

 

بخش شانزده:

 

بخش هفده:

 

بخش هجده (پایانی):

نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی انسان مشتاق از تمامی اصناف فرهنگی و ادبی و همچنین دیدگاه های متفاوت، فعالیت دارند.
شما هم می‌توانید به جمع آن‌ها ملحق شوید و یک رمانیکی باشید!