رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

آموزش ویراستاری

به نام آنچه در جان و روان است
توانایی ده هر ناتوان است

*اموزش جامع ویراستاری برای دوست‌داران ویراستار شدن.
*هر  ناظر و ویراستار ضرورتاً باید مسائلی که نام می‌برم را در کار خود لحاظ کرده و آن‌ را مورد استفاده قرار دهند.
*نویسنده‌های عزیز نیز می‌توانند با لحاظ کردن مسائل زیر کار خود و ویراستاران را به جلو هدایت کنند.

نیم فاصله:
نیم فاصله مهم‌ترین کاربرد در ویرایش دارد و یک ویراستار نباید به هیچ عنوان حتی یک نیم‌ فاصله را رها کند.
یک ویراستار باید با دقت، تمام نیم‌ فاصله‌ها را رعایت کند.
خب این‌جا یک سوال پیش میاد!
اصلا نیم فاصله چی هست؟
یک فاصله با عرضِ صفر بین دو حرف فارسی هست که به هم چسپاندن دو‌تا حرف جلوگیری می‌کند.
اولین نکته:
اگر نیم فاصله تغییر ساختاری را در کلمه ایجاد نکند نیازی به استفاده از آن نیست.
مثال:
مادرها، دخترها، پسرها، پدرها
این کلمه‌ها و مانند این‌ها نیاز به نیم فاصله ندارند

لینک نمایه نویسنده موضوع: Dayan-H 

برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

آموزش ویراستاری

 


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!