رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

ایده برای نوشتن

۱ ناگهان تمام بچه‌های جهان شروع می‌کنن به کشیدن یک چیز، اونم بارها و بارها.
۲ شکستن کلیشه: رهبر یک جامعه پادآرمان شهری دعا می‌کنه یکی قیام کنه؛ اون هیچ‌وقت این مقام رو نمی‌خواست ولی دیگه نمی‌تونه بارش رو از روی شونه‌هاش برداره.
۳ نویسنده‌ای یه روز بیدار می‌شه و لپ‌تاپش رو می‌بینه: یک نفر داستانش رو عالی و دقیقا طوری که توی ذهنش بود به پایان رسونده. نمی‌دونه که این هزینه‌ای داره…
۴ درباره‌ی همین عکسی که بالا دادم بنویسید‌.

• چند کلمه برای نوشتن درباره‌شون:
° نبشته باستانی
° بهار
° بن‌مایه‌ی زندگی
° مهمل مگو
° تورم

لینک نمایه نویسنده موضوع: Moon Shadow

برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

ایده برای نوشتن


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!