رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

◾️شعر: ای عشق — ◾️شاعر: فریدون مشیری

◾️ای عشق
◾️شاعر: فریدون مشیری
🎼موسیقی: یوهان سباستین باخ

 


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!