رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی
پادکست میدونی دکتر - نجوای نو

پادکست میدونی دکتر – نجوای نو

نوع اثر
صوتی

❬ 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑚𝑦 𝑔𝑎𝑑❭
↷𝗡e𝘄P𝗼d𝗰a𝘀t
─━━━⊱✿⊰━━━━─
نویسنده:

𝗗e𝗹y𝗮r

+افتادم‌گوشہ‌ۍتیمارستان . . .
میدونۍدڪتر؟

گوینده:

𝗛a𝗻a 𝗛a𝘀h𝗲m𝗶
❬𝗦h𝗼k𝗼f𝗲h 𝗯a𝗻o𝗼❭

میکسر:

𝗞a𝘇h𝗲h

طراح کاور:

𝗛a𝗻a 𝗛a𝘀h𝗲m𝗶
❬𝗦h𝗼k𝗼f𝗲h 𝗯a𝗻o𝗼❭

 


پخش آنلاین فایل صوتی

music-cover


پیوندهای بارگیری صوتی
نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!