رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

پادکست تیمار حنا هاشمی – نجوای نو

نوع اثر
صوتی

پادکست تیمار حناهاشمی

+چی داری می نویسی ناموصا؟ ارام بخش؟ خواب اور؟ مورفین؟ چی داری مینویسی ناموصا؟

نویسنده: دلیار

گوینده: حناهاشمی(شکوفه بانو)

میکس:بانو کاژه

 


پخش آنلاین فایل صوتی

music-cover


پیوندهای بارگیری صوتی
نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!