رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی
گل سرخ

دلنوشته تنهایم نگذار | گل سرخ کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته: تنهایم نگذار

نام نویسنده: گل سرخ

《مقدمه》
من در این دنیا تنهای تنها ماندم؛ بدون این‌که کسی وجودم رو حس کنه، این‌ور و اون‌ور میرم، شاید دیگه براشون بی‌ارزش شدم.

 


دانلود فایل PDF: تنهایم نگذار


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!