رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی
ارباب حلقه‌ها

دانلود مجموعه کتاب های ارباب حلقه ها Lord Of The Rings Ebook

تنها مقام رسمی واقعی در شایر آن زمان، شهردار مایکل دلوینگ(یا شایر) بود که هر هفت سال یک بار در بازار مکاره ای که هر ساله، نیمه تابستان در بلندی های وایت واقع در لیت برگزار می گردید، انتخاب می شد. اما تقریبا تنها وظیفهً شهردار این بود که ریاست جشن ها را که در روزهای تعطیل شاید در فواصل معین برگزار می شد عهده دار شود. . اما دفاتر رئیس پست و سرداروغه تحت نظارت مقام شهرداری بود و از این رو وی مدیریت خدمات پیام رسانی و نگهبانی را نیز برعهده می گرفت. این دو، تنها خدمات عمومی موجود در شایر بودند و پیام رساان در این میان سرشان شلوغ تر از همه بود. همه هابیت ها خواندن و نوشتن نمی دانستند اما آنان که نوشتن بلد بودند، پیوسته به دوستان یا مجموعه ای از خویشاوندان که در فاصله ای دورتر از یک قدم زدن بعد از ظهر مسکن نداشتند، نامه می نوشتند .

 

 

لینک دانلود کتاب اول – زبان فارسی: Lord Of The Rings Ebook 1 

لینک دانلود کتاب دوم – زبان انگلیسی: Lord of the Rings – 02 – The Two Towers – J. R. R. Tolkien

لینک دانلود کتاب سوم – زبان انگلیسی: Lord of the Rings – 03 – The Return of t – J. R. R. Tolkien

لینک دانلود کتاب چهارم – زبان انگلیسی: Lord Of The Rings Ebook4

 

 


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!