رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دلنوشته: آرام جانم | نویسنده: Lena_am

به نام تک نوازنده گیتار عشق

دلنوشته: آرام جانم
نویسنده:
Lena_am

مقدمه:
آرام دل؟
می‌دانی خط به خط، کلمه به کلمه، حرف به حرف و واو به واوِ نوشته‌هایم
از اعماق قلبم بیرون می‌آیند؟
آرامم!
می‌دانی می‌خواهم بگویم دوستت دارم اما…
زبانم ناتوان است از بروز آنچه که در دل من است.

 

دریافت فایل PDF دلنوشته : دلنوشته آرام جانم


3 نظر

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!