رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

دلنوشته صوتی ترحمِ مرگ | نفس (nfs_nm) کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: دلنوشته‌ی ترحم مرگ| نفس

نام نویسنده: نفس(nfs-nm)

نام گوینده: آرمیتا حسینی

ژانر: عاشقانه_تراژدی

سطح: ارزشمند

تعداد صفحات: ۱۰ صفحه

لینک متن اثر: دلنوشته‌ی ترحم مرگ

 

فایل صوتی:

مقدمه:

 

بخش اول:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

 

بخش چهارم:

 

بخش پنجم:

 

بخش ششم:

 

بخش هفتم:

 

بخش هشتم:

 

بخش نهم:

 

بخش دهم:

 

بخش یازدهم:

 

بخش دوازدهم:

 

بخش سیزدهم:

 

بخش چهاردهم:

 

بخش پانزدهم:

 

بخش شانزدهم:

 

بخش هفدهم:

 

بخش هجدهم:

 

بخش نوزدهم (پایانی):


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!