تئاتر

 1. ansel

  نقد و بررسی نقد تئاتر جوجه تیغی

  جهان بشریت در تمام ادوار تاریخی خود شاهد جرقه‌هایی بوده است که شمایی از انتقاد از خود را شامل می‌شده است، حال در قالب نوشتار یا یک اثر هنری و شاید در قالب رفتارهای اجتماعی. گاهی این انتقاد در جهان فلسفه رخ می‌دهد و فیلسوف آن ساختاری که فلسفه‌اش را بر آن بنا نهاده است را زیر پا گذاشته و بنیان...
 2. helia

  بحث و گفتگو تاریخچه حضور زنان در تئاتر

  پیشینه حضور زنان در تئاتر طبق گزارش‌های تاریخی اولین زن نمایشگر ایرانی که نام او به جا مانده از زمان ساسانیان است که آزاده رومی نام داشته و خنیاگر بهرام گور بوده‌است. او نقّالی موسیقایی انجام می‌داده و به دلیل سرزنش بهرام گور برای کشتن بیرحمانه جانوران، در شکار به دست او کشته شد. پس از او...
 3. helia

  بحث و گفتگو پیشینه تئاتر

  پیشنه تئاتر تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است. کسانی که دربارهٔ به وجود آمدن تئاتر جستجو کرده‌اند می‌گویند سر چشمه آن از آیین هاست. آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می‌گویند. مثل مراسم عروسی در ایران و مراسم رقص‌های مخصوص در کشورهای دیگر انسان همیشه دوست داشته‌است به اتفاقاتی که خارج از اراده و میل...
 4. Telma _<

  نقد و بررسی نقد تئاتر شرقی غمگین

  انتخاب یک موضوع معین و تلاش برای تحلیل و به سرانجام رساندن آن، معمولاً ساده نیست. مخصوصاً پردازش بخش آغازین و میانی آن عملاً تعیین‌کننده چگونگی بخش پایانی آن است و اگر این دو بخش به گونه‌ای مستدل، روابط علت و معلولی شکل‌گیری حوادث و موقعیت‌ها را نشان ندهند و نویسنده با "رویکرد ظرفی" به مدیوم...
بالا پایین