تئاتر

 1. ansel

  نقد تئاتر جوجه تیغی

  جهان بشریت در تمام ادوار تاریخی خود شاهد جرقه‌هایی بوده است که شمایی از انتقاد از خود را شامل می‌شده است، حال در قالب نوشتار یا یک اثر هنری و شاید در قالب رفتارهای اجتماعی. گاهی این انتقاد در جهان فلسفه رخ می‌دهد و فیلسوف آن ساختاری که فلسفه‌اش را بر آن بنا نهاده است را زیر پا گذاشته و بنیان...
 2. helia

  تاریخچه حضور زنان در تئاتر

  پیشینه حضور زنان در تئاتر طبق گزارش‌های تاریخی اولین زن نمایشگر ایرانی که نام او به جا مانده از زمان ساسانیان است که آزاده رومی نام داشته و خنیاگر بهرام گور بوده‌است. او نقّالی موسیقایی انجام می‌داده و به دلیل سرزنش بهرام گور برای کشتن بیرحمانه جانوران، در شکار به دست او کشته شد. پس از او...
 3. helia

  پیشینه تئاتر

  پیشنه تئاتر تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است. کسانی که دربارهٔ به وجود آمدن تئاتر جستجو کرده‌اند می‌گویند سر چشمه آن از آیین هاست. آیین به مراسم مذهبی و اجتماعی می‌گویند. مثل مراسم عروسی در ایران و مراسم رقص‌های مخصوص در کشورهای دیگر انسان همیشه دوست داشته‌است به اتفاقاتی که خارج از اراده و میل...
 4. Telma _<

  نقد تئاتر شرقی غمگین

  انتخاب یک موضوع معین و تلاش برای تحلیل و به سرانجام رساندن آن، معمولاً ساده نیست. مخصوصاً پردازش بخش آغازین و میانی آن عملاً تعیین‌کننده چگونگی بخش پایانی آن است و اگر این دو بخش به گونه‌ای مستدل، روابط علت و معلولی شکل‌گیری حوادث و موقعیت‌ها را نشان ندهند و نویسنده با "رویکرد ظرفی" به مدیوم...
بالا پایین