1. helia

  فاز!

  فاز چیست؟ در این درس با معرفی فاز مفهوم همگن بودن محلول ها روشن تر خواهد شد. بخشی از یک سامانه که خواص شدتی در همه جای آن یکسان است فاز نامیده می شود.
 2. helia

  تدوین منطق!!

  دربین منطق دانان، مشهور میباشد که مبنا گذار دانش منطق، \"ارسطو طالیس \"حکیم و فلیسوف قرن چهارم قبل از میلاد بوده میباشد و کتاب منطقی او که بعداز وی با اسم \"ارغنون \" شهرت یافت او‌لین کتاب مستقلی میباشد که در دانش منطق تالیف شده‌است.
 3. Telma _<

  امواج گرانشی

  سپتامبر سال ۲۰۱۵ یعنی در حدود ۱۰۰ سال بعد از پیش‌بینی نسبیت اینشتین در مورد وجود امواج گرانشی، رصدخانه «لایگو» (LIGO) در ساعت ۵:۵۱ صبح به وقت واشنگتن توانست اثر این امواج را ثبت کند. شاید اگر کسی بخواهد خرافات را وارد علم کند، اینشتین را پیشگو بنامد، زیرا توانسته رویدادی را ۱۰۰ سال قبل از وقوع...
بالا