. . .

حقایق جالب گوش

  1. |~Ava~|

    پزشکی حقایقی جالب در رابطه با گوش

    ۱- گوش انسان قابلیت شنیدن اصواتی با طول موج ۲۰ تا ۲۰ هزار هرتز را دارد. ۲- گوش میانی ابعادی به اندازه پاک کن سر مداد دارد و بسیار کوچک است. ۳- گوش انسان قابلیت خود پاکسازی دارد؛ به این معنی که نیازی به پاک کردن آن ندارید و خودش این کار را انجام می‌دهد. با این حال، اما تجمع جرم در گوش‌ها نیاز...
بالا پایین