. . .

هاری

  1. Silent boy

    پزشکی بیماری هاری

    رمانیک هاری یک بیماری ویروسی است که باعث التهاب حاد مغز می شود. ویروسی از خانواده ویروس رابیدو باعث بیماری می شود. این ویروس می تواند در همه حیوانات خونگرم از جمله انسان ایجاد بیماری کند. این ویروس از بزاق حیوان آلوده به هاری وارد بدن شده و آن را گاز می گیرد و به سمت اعصاب انتهایی عضلات حرکت...
بالا پایین