. . .

کودک در معرض خشونت

  1. هاویر

    معرفی مجازات های کودک آزاری

    مجازات های کودک آزاری حسب مورد متفاوت است اما بر طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات های کودک آزاری را این گونه بیان شده است : هرگونه خرید ، فروش ، بهره‌ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده ‌به شش ماه تا...
  2. Silent boy

    آموزش شناسایی کودک در معرض خشونت

    رمانیک با شناختن نشانه های خشونت می توانید مداخله کنید و کودک را از شرایط نجات دهید. البته ، علائم و اثرات خشونت بسیار گسترده است و پرداختن به همه آنها در یادداشت کوتاه دشوار است ، اما اگر می بینید کودکی در معرض این نوع خشونت قرار دارد ، نباید ساکت باشید. مداخله شما می تواند تغییر بزرگی در زندگی...
بالا پایین