تمرینات ساق پا

  1. Telma _<

    معرفی ۵ اشتباه اصلی در تمرینات ساق پا

    شاید مقصر اصلی کوچک بودن ساق های شما والدین تان باشند چرا که بیشتر از هر قسمت دیگری از ب*دن اندازه عضلات ساق وابسته به عوامل ژنتیکی است . افرادی که دارای عضله ساق بلندی هستند با انجام هزاران ست از تمرینات ساق رنج زیادی را برای ساختن این عضله متحمل می شوند اما کماکان پاهای آنها همانند چوب کبریت...
بالا پایین