طالع بینی

 1. A.m...

  سرگرمی خصلت مشابه برخی ماه‌ها

  🤔کدومی؟درسته؟
 2. A.m...

  سرگرمی اگر موبایلشون رو برداری

  🤔چقدر با لطافت و مهربانانه🤨 کدومی؟
 3. A.m...

  سرگرمی عادات عجیب متولدین هرماه

  😂😂 کدومی؟چقدر درسته؟
 4. A.m...

  سرگرمی چیزهایی که متولدین هرماه رو اذیت میکنه

  :sisi3: کدومی؟چقدر درست بود؟
 5. A.m...

  سرگرمی شجاع یا خطرناک؟

  =_=استغفرالله|= کدومی؟😂
 6. A.m...

  سرگرمی عشق یا غذا؟

  :sisi1 😂 کدومی؟چقدر درسته؟
 7. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه رو چی عصبی میکنه؟

  =_=به شدت کدومی؟چقدر درست بود؟
 8. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه با چی حال نمیکنن؟

  🤔چقدر درست بود؟کدومی؟
 9. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه(فرا مبالغه=_=)

  😂😂
 10. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه به چقدر خواب نیاز دارند؟

  😴چقدر درسته به نظرت
 11. A.m...

  سرگرمی یک ویژگی خوب متولدین هرماه

  کدومی؟چقدر درست بود؟🤔
 12. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه چرا بهترین دوستت هستند؟

  کدومی؟چقدر صحت داره؟
 13. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه چطور دوستی‌اند؟

  کدومی؟چقدر صحت داشت؟
 14. A.m...

  سرگرمی معنی ماه‌های تولد

 15. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه وقتی صدای گریه‌ی بچه می‌شنوند

  =||||
 16. 00-11

  سرگرمی متولدین هر ماه و بدجنسی

  کدومی؟
 17. A.m...

  سرگرمی شعار متولدین هرماه

  کدومی؟چقدر درست بود؟
 18. A.m...

  سرگرمی کارهای ناراحت کننده‌ای که متولدین هرماه انجام میدن

  کدومی؟چقدر درست بود؟
 19. A.m...

  سرگرمی متولدین هرماه چقدر پررو هستند؟

  😂کدومی؟
 20. A.m...

  سرگرمی یک ویژگی از متولد هرماه

  =_+کدوم؟چقدر درست بود؟
بالا پایین