. . .

آسم

  1. Silent boy

    پزشکی بیماری آسم

    رمانیک آسم (کلمه یونانی αμα به معنی "آسم" یا "تنگی نفس") یک بیماری التهابی مزمن شایع در مجاری تنفسی است که با علائم عودکننده ، انسداد برگشت پذیر راه هوایی و اسپاسم برونش مشخص می شود. علائم رایج شامل خس خس سینه ، سرفه و تنگی نفس است که به تریاد آسم معروف است. تصور می شود که آسم در اثر ترکیبی از...
بالا پایین