. . .

شناسایی کودک در معرض خشونت

  1. Silent boy

    آموزش شناسایی کودک در معرض خشونت

    رمانیک با شناختن نشانه های خشونت می توانید مداخله کنید و کودک را از شرایط نجات دهید. البته ، علائم و اثرات خشونت بسیار گسترده است و پرداختن به همه آنها در یادداشت کوتاه دشوار است ، اما اگر می بینید کودکی در معرض این نوع خشونت قرار دارد ، نباید ساکت باشید. مداخله شما می تواند تغییر بزرگی در زندگی...
بالا پایین