نویسنده شدن

  1. Telma _<

    آموزش چگونه نویسنده شویم!؟ برنامه ده هفته‌ای برای نویسنده شدن

    نوشتن درمان د*ر*د بیهودگی است. -شاهرخ مسکوب اول باید بد بنویسی، تا بعداً بتوانی بهتر بنویسی. -ویلیام فاکنر هر کس هرطور که می‌خواهد و در توانش هست، می‌نویسد. -آنتون چخوف مقدمه: می‌خواهیم طی یک برنامۀ ۱۰ هفته‌ای، روش‌های تازه‌ای را برای نویسندگی مطرح کنیم که نگرش شما را نسبت به نوشتن و...
  2. Telma _<

    آموزش چگونه یک نویسنده شویم

    ۱. به جای تلویزیون نگاه کردن، هر چه می‌توانید مطالعه کنید اگر نویسندگی را تازه شروع کرده‌اید، تلویزیون باید اولین چیزی باشد که کنار می‌گذارید. به گفته‌ی کینگ تلویزیون «سمِ خلاقیت است». نویسنده باید به درون خود و به دنیای تخیلاتش نگاه کند. برای این که بهتر بتوانید این کار را انجام بدهید باید تا...
بالا پایین