نکات مهم

  1. N O.O R

    آموزش ⭐نکات مهم در نویسندگی⭐

    1- موقع نوشتن از کلماتی که دارای نشانه‌ی عربی تنوین هستن استفاده نکنین.🌟 مثال: او، مطمئنا به سفر می‌رود.❌ او، به طور قطع به سفر می‌رود.✅ اولا باید ادبت را رعایت کنی.❌ قبل از هر چیز، باید ادبت را رعایت کنی.✅ تلفنا به دوستم گفتم.❌ تلفنی به دوستم گفتم.✅ در فارسی نیازی به کلمات تنوین دار نیست...
  2. آموزش چگونه یک اثر طنز خلق کنیم؟

    به نام خدا چگونگی خلق آثار طنز سلام در این تایپک چند نکته مهم و کوتاه در رابطه با طنز نویسی را شرح خواهیم داد، پس در ادامه ما را دنبال کنید: طنزنویسی را نمی‌توان طبق قوانین و ضوابط خاصی آفرید. چرا که بر اساس شکستن ضوابط خلق می‌شود. پس چگونه داستان طنز بنویسیم
بالا پایین