. . .

جادوی زاویه دید

  1. Telma _<

    آموزش جادوی زاویه‌ی دید

    نوشتن داستان خلاق چگونه یک داستان تر و تازه بنویسیم؟ داستانی که حتا خواننده‌های کرمِ کتاب را هم سر ذوق بیاورد و وادارشان کند متن را تمام کنند و آن به آن با خود بگویند: «لعنتی!... بعد چی می‌شود؟». ▪پاسخ آلیشیا راسلی به این سؤال، استفاده از امکانات «زاویه دید»ِ مناسب است. برشی از ابتدای کتاب بسیار...
بالا پایین