دفترکار

 1. ara.pr.o.o

  دفترکار | دفترکار مترجم * هانی.م |

  با سلام؛ این دفترکار متعلق به مترجم @Dayan-H می‌‌باشد، لذا جز ایشان شخص دیگری اجازه ی ارسال در این تاپیک را ندارد. بر مترجم واجب ست تحت دو شرایط زیر، فورا در دفترکار، موارد خواسته شده را قرار دهد. ۱) مترجم بایستی به محض سپرده شدن متنی به ایشان جهت ترجمه، موارد ذیل را همان موقع در دفترکار ذکر...
 2. G O-O N

  دفترکار دفترکار کپیست Tarlan~m | انجمن رمانیک

  دفتر کار کپیست: @TaRlaN~m کپیست گرامی زین پس به صورت زیر پس از پایان و تایید هر اثر دفترکار خود را کامل کنید. پی نوشت: همان پست کامل ارسال شده در تاپیک را کپی می کنید. نام اثر: نام نویسنده: (حتما نویسنده را تگ کنید) لینک تاپیک اثر در انجمن: (در صورتی که در انجمن تایک شده باشد) ژانر: سطح: تعداد...
 3. ansel

  دفترکار |دفترکار ناظر رمان × DEL ARAM |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @DEL ARAM
 4. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × mobina.h.f |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفترکار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @mobina.h.f
 5. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × رز نحس |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفترکار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @رز نحس
 6. tor.anj.o.o

  دفترکار ~دفترکار طراح antares~

  سلام به شما گرافیست گرامی! زین پس جلد هایی که میزنید، در این تاپیک قرار می‌گیرند تا بقیه ی کاربران با سبک جلد زنی شما آشنا بشن. لطفا هیچ کس به غیر از گرافیست مد نظر، در این تاپیک پست ارسال نکند با تشکر | مدیریت کادر گرافیست|
 7. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × *ELHaM* |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفترکار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @*ElHaM*
 8. ara.pr.o.o

  دفترکار | دفترکار مترجم * Mohammad Mz |

  با سلام؛ این دفترکار متعلق به مترجم @Mohammad Mz می‌‌باشد، لذا جز ایشان شخص دیگری اجازه ی ارسال در این تاپیک را ندارد. بر مترجم واجب ست تحت دو شرایط زیر، فورا در دفترکار، موارد خواسته شده را قرار دهد. ۱) مترجم بایستی به محض سپرده شدن متنی به ایشان جهت ترجمه، موارد ذیل را همان موقع در دفترکار...
 9. ara.pr.o.o

  دفترکار | دفترکار مترجم * lonely boy |

  با سلام؛ این دفترکار متعلق به مترجم @lonely boy می‌‌باشد، لذا جز ایشان شخص دیگری اجازه ی ارسال در این تاپیک را ندارد. بر مترجم واجب ست تحت دو شرایط زیر، فورا در دفترکار، موارد خواسته شده را قرار دهد. ۱) مترجم بایستی به محض سپرده شدن متنی به ایشان جهت ترجمه، موارد ذیل را همان موقع در دفترکار...
 10. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان ×خط زرد |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @خط زرد
 11. ara.pr.o.o

  دفترکار | دفترکار مترجم * آرا (هستی همتی) |

  با سلام؛ این دفترکار متعلق به مدیر تالار ترجمه، مترجم @Ara.wr.o.O می‌‌باشد، لذا جز ایشان شخص دیگری اجازه ی ارسال در این تاپیک را ندارد. بر مترجم واجب ست تحت دو شرایط زیر، فورا در دفترکار، موارد خواسته شده را قرار دهد. ۱) مترجم بایستی به محض سپرده شدن متنی به ایشان جهت ترجمه، موارد ذیل را همان...
 12. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × a-cha |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @a-cha
 13. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × آرا (هستی همتی) |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @Avid.pr
 14. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × Mrs zahra |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @Mrs Zahra
 15. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × جوجو |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفترکار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @جوجو
 16. ansel

  دفترکار | دفترکار ناظر رمان × S O-O M |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @S O-O M
 17. دفترکار | دفترکار ویراستار S O-O M |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ویراستار واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام اثر: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک اثر: @S O-O M
 18. ansel

  دفترکار |دفترکار ناظر رمان × شارلوت|

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفترکار، بر ناظر رمان واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @شارلوت
 19. دفترکار | دفترکار ویراستار araliya |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ویراستار واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان:
 20. دفترکار | دفترکار ویراستار maedeh |

  از گذاشتن هر گونه اسپم پرهیز شود. در این دفتر کار، بر ویراستار واجب است بعد از سپرده شدن رمانی به ایشان، در این تاپیک موارد ذیل را همان موقع قرار دهد. نام رمان: نام نویسنده: زمان شروع: زمان پایان: لینک رمان: @Maedeh
بالا پایین