. . .

بیماری وبا

  1. Silent boy

    پزشکی بیماری وبا

    رمانیک وبا نوعی عفونت از روده کوچک است که در اثر باکتری آبزی ویبریو وبا ایجاد می شود. این باکتری ها با نوشیدن آب آلوده ، خوردن ماهی خام یا صدف به بدن وارد می شوند. ب - وبا از طریق سبزیجات آلوده منتقل می شود. سبزیجاتی که هنگام کاشت از سرگین انسان تغذیه می کنند ، بیشترین آلودگی را دارند. وبا هفت...
بالا پایین