. . .

اموزش ساده نویسی

  1. Telma _<

    آموزش چطور ساده بنویسیم؟

    چطور به‌سادگی حرف بزنیم، روی کاغذ بیاوریم و با دیگران شریک شویم؟ ساده نوشتن به چه معناست؟ مرز ساده نوشتن و زرد نوشتن کجاست؟ آیا ساده نوشتن همان عامیانه نوشتن است؟ هر نوشته‌ی ساده‌ای الزاماً پرمغز و گیرا نیست، ولی هر موضوع پرمغز و عمیق و زیبایی را می‌توان ساده نوشت. ساده نوشتن به معنای همه...
بالا پایین