. . .

زنان در تئاتر

  1. helia

    بحث و گفتگو تاریخچه حضور زنان در تئاتر

    پیشینه حضور زنان در تئاتر طبق گزارش‌های تاریخی اولین زن نمایشگر ایرانی که نام او به جا مانده از زمان ساسانیان است که آزاده رومی نام داشته و خنیاگر بهرام گور بوده‌است. او نقّالی موسیقایی انجام می‌داده و به دلیل سرزنش بهرام گور برای کشتن بیرحمانه جانوران، در شکار به دست او کشته شد. پس از او...
بالا پایین