. . .

زبان کره ای

  1. |~Ava~|

    آموزش الفبای کره ای

    زبان کره ای زبان بومی کشورهایی مانند کره جنوبی، کره شمالی، جی‌لین، لیائونینگ، هیلونگ‌جیانگ و … می باشد. حروف زبان کره ای در نگاه اول خیلی دشووار و پیچیده بنظر می رسد که پیچیدگی این زبان به علت ترتیب حروف آن است. این زبان ۱۹ حرف و ۲۱ آوا (صدا) دارد. الفبای زبان کره ای بر عکس الفبای فارسی و یا...
بالا پایین