. . .

علوم فنون

  1. tor_anj.kh

    روان شناسی × ویژگی افراد کاریزماتیک؟!

    سلام برای این مقاله اول باید مقاله ی قانون کاریزما و ژن یا مهارت؟! رو مطالعه کرده باشید.
  2. Telma _<

    روان شناسی راه‌های جذاب بودن❤

    جذاب بودن یکی از دغدغه های افراد جوامع می باشد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه های جذاب بودن و جذاب به نظر رسیدن، برقراری تماسی چشمی می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین دغدغه های مردم امروزی جذاب بودن و جذاب به نظر رسیدن می باشد به طوری که افراد به دنبال راه های مختلفی هستند که بتوانند برای...
بالا پایین