همه چیز درباره پرندگان

  1. |~Ava~|

    معرفی همه چیز راجع به پرندگان

    《همه چیز درباره پرندگان》 پرندگان مهره داران خونگرمی هستند که بال، پر و یک منقار دارند، دندان ندارند، اسکلتی دارند که در آن استخوان های زیادی با هم ترکیب شده و نیز استخوان های زیادی در آن غایب هستند، و یک کارایی بی نهایت زیادشان، سیستم تنفسشان است. پرندگانی که پرواز می کنند استخوان های قوی، پوک...
بالا پایین