. . .

تفکر مثبت

  1. فاطره

    همگانی تفکر مثبت

    ❤️مثبت فڪر ڪن تا مثبت بشہ . مهم نیست چقدر دلیل براے عدم موفقیت تو وجود داره چون به همون اندازه دلیل براے موفقیتت وجود داره💝 قدرت افکار مثبت را نمی‌توان انکار کرد، حتی اگر گاهی اوقات شنیدن صحبت‌های مردم در مورد آن، کمی کلیشه‌ای به نظر برسد. مزایای ذهنی و فیزیکی مثبت اندیشی...
  2. Telma _<

    روان شناسی قانون راز

    ذهن زیبا برتر از ظاهر زیباست• راز ب یک قانون اشاره داره ک از مثبت اندیشی و جذب خواسته ها با افکار مثبت نشات میگیره... در این تایپیک قصد دارم مطالبی راجب تفکر مثبت،کائنات و همچنین رازی ک کتاب راز ب اون اشاره داره با شما اشتراک بزارم.
بالا پایین