سهراب سپهری

  1. .lara.

    شعر اشعار عاشقانه سهراب سپهری

  2. زهرا بانو

    شعر سهراب سپهری

    ⚘روشنی من گل آب⚘ ابری نیست بادی نیست می نشینم لـ*ـب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب پاکی خوشه زیست مادرم! ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد پشت...
بالا پایین