. . .

چشم را بشناسید

  1. |~Ava~|

    پزشکی چشم را بشناسید

    چشم عضو بارز اولین حس از حواس پنجگانه یعنی بینایی است. انواع گوناگونی از اندام‌های حساس به نور در موجودات زنده یافت می‌شود. ساده‌ترین انواع چشم‌ها تنها توان تشخیص وجود نور در پیرامون را دارند در صورتی ‌که چشم‌های پیچیده‌تر قادرند شکل‌ها و رنگ‌ها را نیز از هم باز شناسند. چشم انسان دارای اجزای...
بالا پایین