سگ ها

  1. Bardiia

    سگ نژاد کوتون دو تولیر

    کوتون دو تولیر ها سگ های جذاب و دلربا با شخصیتی بسیار با محبت هستند. با آن ها می توان بهترین زمان ها را گذراند.این سگ ها شباهت زیادی به نژاد بیچنس در ماداگاسکار دارند. کوتون دو تولیر ها سگ هایی کوچک و باهوش هستند و با آن ها می توان بهترین زمان ها را گذراند. این نژاد دارای موهایی پنبه ای می باشد.
  2. Bardiia

    سگ هاسکی

    ویژگی‌های ظاهری سگ هاسکی، مدام علاقه‌مندان به حیوانات خانگی بیشتری را جذب آن می‌کنند. این سگ بزرگ و زیباست و می‌تواند همراه و همدم خوبی باشد، اما برای همه هم مناسب نیست. مسئولیت نگهداری از هاسکی زیاد است و نباید سرسری گرفته شود
بالا پایین