سگ نژاد کوتون دو تولیر

  1. Bardiia

    سگ نژاد کوتون دو تولیر

    کوتون دو تولیر ها سگ های جذاب و دلربا با شخصیتی بسیار با محبت هستند. با آن ها می توان بهترین زمان ها را گذراند.این سگ ها شباهت زیادی به نژاد بیچنس در ماداگاسکار دارند. کوتون دو تولیر ها سگ هایی کوچک و باهوش هستند و با آن ها می توان بهترین زمان ها را گذراند. این نژاد دارای موهایی پنبه ای می باشد.
بالا پایین