. . .

رشد و ترمیم

  1. |~Ava~|

    پزشکی پوست

    پوست متشکّل از سه لایهٔ اصلی استویرایشروپوست (اپیدرم) که لایهٔ نازک‌تر خارجی است.درم که لایه ضخیم‌تر داخلی است.هیپودرم که پوست را به بافت‌های ماهیچه‌ای متصل می‌کند. روپوست لایه‌های ضخیمی از سلولهای مسطح است. پوست با دارا بودن سطح متوسطی حدود ۲ متر مربع (۲٫۵یارد مربع)، یکی از بزرگ‌ترین اعضا بدن...
بالا پایین