رفتار سگ ها

  1. |~Ava~|

    نفرت سگ ها

    استفاده از حرکات بدن بیشتر از کلمات: ما گونه ای هستیم که قادر به صحبت کردن هستیم . ما عاشق گفتگو هستیم، حتی با حیوان خانگی مان که قسمت عمده ای از حرفهای ما را نمیفهمد ! ممکن است سگها بتوانند معنی تعدادی حروف کلیدی مثل : راه برو ، مودب باش، اسباب بازی و ... را بفهمند ولی نمیتوانند زبان انسان ها...
بالا پایین