. . .

نکاتی از داستان نویسی

  1. Telma _<

    آموزش نکاتی از داستان نویسی

    ساختار داستان در ابتدا شاید به نظر برسد که ساختار داستان بسیار ساده است ولی در حقیقت این طور نیست. قالب های زیادی برای ساختار داستان معرفی شده اند. که برای هر کدام از آن ها سال ها زحمت کشیده شده است تا به این نقطه رسیده اند. ولی همه ی آن ها بیفایده هستند مگر این که شما بدانید هر بخش چه...
بالا پایین