. . .

ناشنوایی

  1. |~Ava~|

    پزشکی ناشنوایی

    ناشنوایی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در انسان می باشد که به طور میانگین 2 الی 3 نفر از هر 1000 نوزاد متولد شده را مبتلا می کند. ناشنوایی و کم شنوایی در زمره پیچیده ترین و هتروژن ترین بیماری های انسان به شمارمی رود که علی رغم اینکه بروز ظاهری و بالینی بیماران مشابه است ولی بیش از 200 ژن...
بالا پایین